خدمات

خدمات ما

خدمات با کیفیت

اندازه گیری دقیق

جانمایی پلاک ثبتی و شناسایی دقیق محل ملک از روی اسناد قدیمی با تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری

متعهد به کار

مشاور و مجری پروژه های نقشه برداری از ابتدا تا پایان پروژه

دستگاه های فوق پیشرفته

با بهره گیری از پیشرفته ترین ابزار آلات مهندسی جهت تهیه نقشه های ثبتی برای املاک (UTM)

مهندسان زبده

تهیه نقشه های توپوگرافی و محاسبه احجام خاکی به دست مهندسان مجرب و با سابقه

شبکه ملی یکپارچه مالکیت

تعیین موقعیت ماهواره ای از املاک و تهیه نقشه شمیم (شبکه ملی یکپارچه مالکیت)

پلاک فرعی و اصلی املاک

ارائه پلاک فرعی و اصلی ملک در تهران و شهرستان با تاییدیه کارشناس رسمی دادگستری

سابقه و تجربه

مشتریان ما