RTK تعیین موقعیت آنی

در این مقاله، به‌ بررسی تعاریف و تعیین موقعیت آنی RTK می‌پردازیم و نحوه‌عملکرد این تکنولوژی برای افزایش دقت موقعیت‌یابی در زمان واقعی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.