سامانه شمیم مدیریت یکپارچه املاک

سامانه شمیم مدیریت یکپارچه املاک، به عنوان یک ابزار مهم در حوزه مالکیت و امور کاداستری در ایران نقش مهمی ایفا کرده و تجربیات حاصل از اجرای آن نشان می‌دهد که می‌تواند بهبود‌های بیشتری در آینده داشته باشد.