جانمایی پلاک ثبتی در دماوند

جانمایی پلاک ثبتی در دماوند به فرآیندی اطلاق می‌شود که با استفاده از اطلاعات و مدارک مربوط به املاک و زمین‌های موجود در منطقه
دماوند، موقعیت، مرزها و حدود دقیق این املاک را مشخص می‌کند و پلاک ثبتی مربوط به آن‌ها را تهیه می‌کند.