نقشه برداری

نرم افزار جی آی اس GIS

نرم افزار جی آی اس GIS یا سامانه اطلاعات جغرافیایی (Geographic Information System)، یکی از ابزارهای برجسته در دنیای مدرن است که با تجمیع، تحلیل و تفسیر داده‌های مکانی، منجر به تصمیم‌گیری‌های بهتر و بهره‌وری افزوده می‌شود.

نرم افزار جی آی اس GIS

تاریخچه جانمایی پلاک ثبتی

تاریخچه جانمایی پلاک ثبتی در امور املاک و نقشه برداری به تغییرات و تکاملاتی که در سامانه ثبت املاک و مستغلات ایران اتفاق افتاده است، برمی‌گردد. در طول زمان، فرایند جانمایی پلاک ثبتی به منظور دقت بیشتر در تعیین موقعیت و شناسایی دقیق املاک ارتقا یافته است.

تاریخچه جانمایی پلاک ثبتی